Contact

De PRT Praktijk is op maandagen en dinsdagen geopend, van 9 tot 17 uur. Bij voorkeur bereikbaar via de mail: praktijk@prtinfo.nl  

Voor vragen over PRT cursussen, workshops of supervisie mail naar opleidingen@prtinfo.nl

Momenteel is de wachttijd ongeveer 6 maanden

Tijdens SCHOOLVAKANTIES is de praktijk gesloten.

Adres:

Aderpolderweg 25
2807 KL  Gouda
Tel.: 06-19198754 

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.

Verwijzing

Voor een verwijzing voor Jeugd & Opvoedhulp door de PRT praktijk, neemt u contact op met uw huisarts of het sociaal team jeugd van uw gemeente (Bodegraven-Reeuwijk; Gouda; Krimpenerwaard; Waddinxveen of Zuidplas). De huisarts of het sociaal team jeugd maakt met u een inschatting welke hulp nodig is.  

Het sociaal team maakt zelf rechtstreeks de gemeentelijke beschikking aan zonder tussenkomst de PRT praktijk. Bij een verwijzing van de huisarts, kinderarts of GZ-psycholoog vraagt de PRT praktijk op basis van de verwijsbrief de beschikking aan bij de gemeente op basis van de verwijzing.

De verwijsbrief van de huisarts moet de volgende punten bevatten:

  • Datum verwijzing, naam en functie van de verwijzer, in geval van huisarts de AGB code van de verwijzer, AGB code van de praktijk, handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de cliënt: BSN, NAW-gegevens/contactgegevens (telefoonnummer en e-mail) en geboortedatum
  • Wat de klachten zijn waarvoor wordt aangemeld

CORONA maatregelen: graag afzeggen bij klachten.

SKJ registratie nummer: 130002672
AGB code persoonlijk: 94106163
AGB-code Praktijk: 94065030
KvK nummer: 68844484

Evaluatie

De cliënttevredenheid wordt mondeling getoetst in het eindgesprek. Daarnaast wordt een evaluatieformulier via de mail verstuurd en anoniem verwerkt via Monkey Survey. 

Wanneer u  onverhoopt klachten heeft over het onderzoek of de behandeling kunt u dit aangeven bij de behandelaar, Sabien van Lommel. Cliënten van SKJ-leden die niet tevreden zijn over de diensten van betreffende lid, kunnen een klacht indienen bij het SKJ: www.skjeugd.nl/tuchtrecht

De PRT praktijk is ook aangesloten bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie: Zorg voor ZZP. Informatie over de klachtenprocedure vindt u hier https://www.zorgvoorzzp.nl/wp-content/uploads/ZZP-klachtenregeling.pdf

Na de intake ontvangen ouders een behandelovereenkomst. Hierin wordt de werkwijze van de PRT praktijk beschreven en kunnen ouders toestemming geven voor de behandeling, voor het verwerken van persoonsgegevens in een elektronisch dossier en eventueel voor overleg met andere hulpverleners. Kijk hier voor een voorbeeld.

De PRT praktijk is KIWA gecertificeerd, registratienummer 21255.