PRT Praktijk

Tijdens SCHOOLVAKANTIES is de praktijk GESLOTEN.

Zorgen om sociale ontwikkeling?

Maak je je zorgen om de sociale ontwikkeling van je kind? Maakt hij of zij minder of anders contact dan leeftijdsgenoten? Komt de taal vertraagd op gang? Speelt je kind graag alleen en neemt het weinig initiatief in contact? Is er sprake van (een vermoeden van) autisme en/of een communicatie achterstand? Is je kind jonger dan 7 jaar?

PRT (Pivotal Response Treatment) is een behandeling die de motivatie tot interactie stimuleert. Wanneer het kind meer gericht raakt op de mensen in zijn omgeving, leert het meer van anderen. Er ontstaat meer gedeeld plezier, meer imitatie, spelvaardigheden en communicatieve vaardigheden verbeteren, gedragsproblemen nemen vaak af. Uitgangspunt is de interesse van het kind. Ouders worden actief betrokken bij deze behandeling, zij leren de PRT technieken zodat zij in het dagelijks leven meer contact ervaren met hun kind.

Momenteel is de wachttijd ongeveer 7 maanden. Kijk voor alternatieven op de CONTACT pagina.

Praktisch

De behandeling vindt 1 keer per week plaats, op maandag of dinsdag, altijd in aanwezigheid van één van de ouders. De sessies duren 45 minuten en zijn meestal in de PRT praktijk op de Aderpolderweg 25 in Gouda (Goverwelle). Eén keer per maand is een sessie thuis. Bij voorkeur wordt de school of kinderopvang betrokken. Het is belangrijk dat ouders dagelijks kunnen oefenen met hun kind om de ontwikkeling optimaal te stimuleren. De duur van de behandeling is 3-5 maanden. 

Hoewel de PRT effectief is bij alle ontwikkelingsleeftijden en volwassenen, ligt de focus van de PRT Praktijk bij het behandelen van het jonge kind tot 7 jaar. 

PECS

PRT praktijk biedt ook PECS behandeling aan voor kinderen die niet tot praten komen. Wanneer uw kind in behandeling is bij de PRT praktijk onderzoeken we wat de meest passende behandeling is. Mocht PECS voor uw kind helpend zijn, dan is het nodig op eigen kosten een PECS-map aan te schaffen bij het Raamwerk voor € 24,- plus verzendkosten. Daarnaast is het handig om beschikking te hebben over een lamineerapparaat. Voor meer informatie over PECS (Picture Exchange Communication System):

https://www.hetraamwerk.nl/PECS

Passende hulp

Na aanmelding wordt onderzocht in hoeverre de PRT praktijk op dit moment de meest passende hulp kan bieden. Wanneer er meerdere problemen spelen in een gezin, kan het zinvoller zijn eerst andere problemen aan te pakken om zo de draaglast te verminderen. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk of gezinsbehandeling kan dan een betere start zijn. PRT praktijk biedt dit niet, maar kan meedenken waar een gezin op dit moment het beste geholpen kan worden. 

Aanmelden

Aanmelden kan met een verwijzing van de huisarts of van het Sociaal Team in uw gemeente. PRT praktijk biedt hulp aan gezinnen in de gemeentes Bodegraven-Reeuwijk; Gouda; Krimpenerwaard; Waddinxveen en Zuidplas.

Woont u niet in één van de betrokken gemeentes en zoekt u een PRT hulpverlener? Kijk dan hier Instellingen-met-gecertificeerde-PRT-trainers-update-16-juni-2024.pdf (autismejongekind.nl) of er bij u in de buurt ook een gecertificeerd PRT-hulpverlener werkzaam is (of mail naar praktijk@prtinfo.nl).