PRT Opleidingen

PRT cursus of workshop

PRT kan de effectiviteit van allerlei behandelingen voor kinderen & jongeren met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis vergroten. PRT wordt toegepast binnen de GGZ (ambulant en klinisch), op scholen, daghulpen, KDC’s, in logopedie, PMT, muziektherapie e.d.. 

In een PRT workshop op locatie kan Sabien van Lommel uitleg geven over de mogelijkheden van PRT aan de hand van voorbeeldfilmpjes bij verschillende (ontwikkelings-)leeftijden. Informatie over de mogelijkheden en kosten via opleidingen@prtinfo.nl

Voor hulpverleners is het mogelijk om opgeleid en gecertificeerd te worden als PRT-hulpverlener (level 1, 2 en 3). De vierdaagse PRT cursus is ontwikkeld door Hetty Joustra en Sabien van Lommel bij GGZ Rivierduinen en wordt momenteel gegeven in Utrecht bij de RINOgroep. 

Een belangrijk onderdeel van de cursus is het oefenen van de technieken en het ontvangen van schriftelijke feedback op video-opnames hiervan.

Er zijn overigens toelatingseisen bij de cursus. Kijk voor meer informatie op RINOgroep.nl of informeer bij hun helpdesk. 

Incompany

Het is ook mogelijk om de cursus incompany te volgen. Een incompany cursus kan meer aangepast worden aan uw doelgroep, bijvoorbeeld wanneer enkel gewerkt wordt met kinderen met een jonge (ontwikkelings-) leeftijd. Sabien heeft o.a. bij de volgende instellingen een PRT cursus gegeven: Dr. Leo Kannerhuis; Yulius; Accare; Elker; Ipse de Bruggen; Youke; St. Lievegoed. Meer informatie over een incompany cursus via opleidingen@prtinfo.nl  

Supervisie

Na de PRT cursus wordt regelmatige supervisie van harte aanbevolen om de kwaliteit van de PRT goed te houden. Bent u op zoek naar PRT supervisie voor uzelf of uw instelling? Supervisie op afstand is ook mogelijk. Neem contact op met opleidingen@prtinfo.nl .

Citaten cursisten

‘‘Ik heb meer plezier in mijn werk nu ik de PRT toepas’

‘Inspirerend’

‘Al veel opleidingen gedaan, maar nog nooit zoveel geleerd als van deze individuele feedback’.

‘Ik zie zo snel effect’.

‘Sabien is een hele enthousiaste docent, die heldere uitleg geeft en positieve feedback’.